Топ Обяви

Частни обяви и каталог на фирми, организации и частни лица

Каталози, каталози

Структура на каталога

Хиперкаталогът на Топ Обяви е изграден върху принципите на динамичната таксономия, която позволява обособяването на различни по обхват и предметна насоченост вертикални регистри, които ще наричаме секторни каталози.

Броят на секторните каталози зависи от броя на обявите в сайта и популирането, т.е. запълването с обяви на основните категории и локации. Главните раздели на каталога обаче са 4:

  1. Продажби
  2. Оферти
  3. Поръчки
  4. Регистрации

Обявите във всеки каталог се разпределят динамично според избора на Раздел, Опция и Предмет

Раздел
Регистър
 
Върни
  • Каталог Продажби се формира с избора на раздел Продажби и съответен Предмет от падащото меню. Ако освен продажба допускаме и бартер, тогава в каталожните опции избираме опцията Замяна.
  • Каталог Оферти се структурира с избора на раздел Предлагане и предмет, например, Недвижимост или Автомобили под наем. Обявата се регистрира в динамичния подкаталог Обяви за Работа, ако изберем опцията Работа. Ако случайно съм безработен и търся работа, избирам съответно раздел Търсене и опция Работа.
  • Каталог Поръчки е предназначен за регистрация на тендъри от държавни организации или едри корпорации, като и за конкретни заявки от частни лица и фирми за решаването на определена задача. В такъв случай избираме раздел Търсене и опция Изпълнител.
  • Каталог Регистрации очевидно изисква избора на раздел Вписвам и опциите Фирма или Частно лице. Изборът на Предмет и Категория прави обявата достъпна в съответната таксономична област.

Следващата тема е изборът на категории.